Het kan voorkomen dat u vindt dat wij u niet voldoende hebben geïnformeerd of niet goed hebben behandeld.
Dit vinden wij heel vervelend, want wij willen graag dat u tevreden naar huis gaat.

Wij zouden het dan ook erg op prijs stellen als u deze klacht aan ons kenbaar wil maken.
En zullen er alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen.

Mocht het zo zijn dat wij er onderling toch niet uitkomen dan is het goed om te weten dat de praktijk is
aangesloten bij de klachtenregeling van zowel het KNMT (tandarts) als bij de NVM (mondhygiëniste).