Mocht er tijdens een controle of behandeling een advies worden gegeven voor een vervolgbehandeling dan zal u
hiervoor altijd een begroting mee krijgen zodat u een indicatie heeft van de te maken kosten. Met de code op de
begroting kunt u bij uw zorgverzekering nagaan hoeveel u vergoedt krijgt. Dit is per verzekeraar verschillend.

De kosten voor controles en behandelingen zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.
Hier kan de tandarts dus niets aan veranderen.

Heeft u een afspraak bij ons maar kunt u helaas niet komen? Laat ons dit minimaal 24 uur van te voren weten!
Dit voorkomt onnodige kosten en frustraties.