Tandheelkunde Haaksbergen heeft als missie laagdrempelig te zijn. d.w.z. dat we graag willen meedenken met onze patiënten en ook voor een beperkt budget toch een zo hoogwaardig mogelijke oplossing willen bieden. 


  • We proberen een huiselijk gevoel te creëren om ook de drempel voor angstpatiënten zo laag mogelijk te houden. Tandheelkundige zorg wordt verleend vanuit een preventief oogpunt, met een hoogwaardige servicegerichtheid richting al onze patiënten.
  • We willen toegankelijk zijn voor mindervaliden en zijn volledig ingericht op rolstoelen, incl. een invalidentoilet.
  • Door samenwerking met verpleeginstellingen verlenen we ook mondzorg aan kwetsbare groepen.
  • We willen een zo breed mogelijk scala aan behandelingen in de praktijk kunnen aanbieden door bijvoorbeeld de aanwezigheid van een orthodontist 1 dag in de week. Voor behandelingen die niet in de praktijk kunnen plaatsvinden, beschikken we over een uitgebreid doorverwijsnetwerk.
  • Wij verzorgen een gedocumenteerde verwijzing, zodat de totale behandeling op elkaar aansluit.
  • Door extra service te verlenen zoals het aanbieden van gratis wifi, een koffiecorner en het aanbieden van een oplaadpunt voor de elektrische fiets willen we het u als patiënt zo comfortabel mogelijk maken.
  • In het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen beschikken we over 2 oplaadpunten voor elektrische auto’s, hebben we een goed gevulde zwerfboekenkast en sponsoren we sinds kort ook theater de Kappen.