Van harte welkom in onze praktijk.
Wij vinden duidelijkheid in onze wederzijdse communicatie belangrijk. Allereerst voor u, zodat u weet hoe wij werken om een optimale en duurzame mondgezondheid te behouden tegen zo laag mogelijke kosten.

Samen werken aan mondgezondheid
1. Wij voeren de controles bij volwassenen 1- of 2-maal per jaar uit en bij kinderen 2 – 3-maal per jaar.
2. Komt u regelmatig voor controle maar hebt u toch een pijnklacht? Bel dan voor 9 uur. Een van onze behandelaars helpt u dezelfde dag.
3. Extracties plannen wij alleen in de ochtend. Bij complicaties, kunnen we die dezelfde dag nog oplossen.
4. Pijnklachten of ongelukken buiten openingstijden? Bel 053-20 30 203 voor de dienstdoende tandarts in onze regio. Na 17.00 uur, in het weekend en tijdens schoolvakanties kunt u terecht bij de Tandarts Post Twente: 053-79 20 040

Afspraken
1. Het is handig om bij een bezoek direct de volgende afspraak in te plannen.
2. Enkele dagen voor uw afspraak sturen wij een e-mail ter herinnering.
3. Een afspraak kunt u tot 24 uur van tevoren kostenloos verplaatsen. Dit kan alleen telefonisch (alleen in weekend ook via e-mail)!
4. Komt u te laat en resteert er niet voldoende behandeltijd, komt u een afspraak niet na of zegt u deze binnen 24 uur af? Conform de landelijk vastgestelde richtlijn brengen wij dan, ongeacht de reden, de gereserveerde tijd in rekening. Dit is maximaal 100% van het bedrag van de voorgenomen behandeling. De declaratiecode is C90: “Niet nagekomen afspraak”. Wij maken hiervan een registratie in uw patiëntenkaart.
5. Indien u herhaaldelijk te laat komt en/of een afspraak niet nakomt, heeft Tandheelkunde Haaksbergen het recht u uit te schrijven. Wij zullen u dan verzoeken een andere tandarts te zoeken.

Nota
1. Wijzigt uw e-mailadres, woonadres, gezondheid status of verzekering? Geef dat dan aan ons door. mail@tandheelkundehaaksbergen.nl
2. Voor behandelingen die meer kosten dan € 250 sturen krijgt u vooraf altijd een begroting.
3. U hoeft bij ons niet contant te betalen. De nota wordt door UwNota bij uw verzekeraar geïnd of per email toegestuurd. Voor vragen over uw nota belt u met Infomedics: 036-20 31 900
4. Indien u herhaaldelijk een nota te laat betaalt of zelfs niet betaalt, heeft Tandheelkunde Haaksbergen het recht u uit te schrijven. Wij zullen u dan verzoeken een andere tandarts te zoeken. Dit laat onverlet dat alle openstaande facturen, eventueel inclusief incassokosten, betaald dienen te worden, voordat een dossier zal worden doorgestuurd.

Vergoeding verzekeraar
Wij raden u aan om de website www.allesoverhetgebit.nl eens te bezoeken. Daar vindt u alle informatie over vergoedingen door uw zorgverzekeraar. Ook kunt u verzekeringen vergelijken. Verder vindt u hier veel andere nuttige en belangrijke informatie.

Privacy en persoonsgegevens
Lees ook onze privacyverklaring voor uitleg over hoe wij omgaan met privacy en met uw gegevens.