Het aantal coronabesmettingen in Nederland neemt nog steeds toe. Dit leidt in de mondzorg er toe dat wij genoodzaakt zijn verregaande beslissingen te moeten nemen. Hieruit is de volgende keuze naar voren gekomen.

De mondzorgkoepels KNMT, ANT, NVM en ONT adviseren hun leden om met ingang van maandag 16 maart 2020 en ieder geval tot 6 april 2020 de reguliere zorgverlening op te schorten en over te gaan op het uitsluitend behandelen van spoed bij niet-coronapatiënten.

Bij pijn in combinatie met gezondheidsklachten (mogelijke besmetting met het virus) wordt momenteel nog gekeken hoe te handelen.

Indien er nieuwe informatie beschikbaar komt proberen wij deze zo snel mogelijk duidelijk te krijgen en te publiceren.

Wat is spoed:
Onder spoed wordt verstaan:

  • Trauma
  • Nabloeding na behandeling
  • Acute pijn
  • Mogelijk levensbedreigende ontstekingen

Maar in de huidige situatie ook:

  • Uitgevallen vullingen
  • Afgebroken tanden en/of kiezen
  • Loszittende spalken

Voor overige problemen of afspraken maken zijn wij gewoon bereikbaar.