NB: Dit betreft alleen een inschrijving voor de wachtlijst.
Een definitieve inschrijving kan pas plaatsvinden op het moment dat een tandarts ons team
komt versterken. Er wordt contact met u opgenomen zodra wij ruimte hebben.
Voor tandheelkundige zorg bent u tot dat moment op uw huidige tandarts aangewezen